پایان تجمع اعتراضی کارگران آبفا اهواز

روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۹۹ تجمع اعتراضی کارگران آبفا اهواز به نمایندگی از ۱۴۰۰ کارگر، از ساعت ۸ صبح در مقابل ساختمان وزارت نیرو برگزار شد.

تجمع اعتراضی کارگران آبفا اهواز در واکنش به بی‌توجهی مسئولان استان خوزستان، در اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و نارضایتی از کار با پیمانکاران و مشکلاتی که در این رابطه داشتند، برگزار شد. به تهران رفته و دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

حدود ۳۰ تن از کارگران پیمانکاری آبفا اهواز به تهران رفته و از ساعت ۸ صبح روز شنبه تا ساعت ۳ بعدازظهر در مقابل ساختمان وزارت نیرو به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و در نهایت مسئولان وزارت نیرو جلسه‌ای با آنها و برخی مسئولان آب و فاضلاب کشور برگزار کردند.

کارگران معترض در این جلسه تصریح کردند:

«خواسته ما تبدیل وضعیت کارگران از پیمانی به قرارداد مستقیم، تامین امنیت شغلی و پرداخت به موقع مطالبات است که متاسفانه مسئولان استان خوزستان به این موضوع بی‌توجه هستند.»

بنا به گفته کارگران آبفا اهواز، اصلی‌ترین مطالبات‌شان اجرا نشدن بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۱۳۰۰ کارگر پیمانکاری آب و فاضلاب اهواز بود که بر اساس گفته مسئولان وزارت نیرو، این بخشنامه مربوط به کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب روستایی است و شامل کارگران آبفای نمی‌شود.

جلسه مسئولان وزارت نیرو با کارگران معترض آبفا اهواز به این نتیجه رسید که در ماه‌های آینده آزمون استخدامی بین کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت برگزار شود.

کارگران نیز بر همین اساس، به وعده و وعیدهای مسئولین وزارت نیرو و آب و فاضلاب کشور اعتماد کرده و پس از توافق بر سر خواسته‌هایشان، به این تجمع اعتراضی خاتمه داده و به محل اقامت خود بازگشتند.

لازم به یادآوری است که کارگران آبفا اهواز طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به اصلی‌ترین خواسته خود که تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به قرارداد مستقیم است، در مقابل نهادهای دولتی در استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند ولی تاکنون هیچ کدام از خواسته‌های آنها برآورده نشده است.

همین امر باعث شد ۳۰ نفر از کارگران به نمایندگی از ۱۴۰۰ کارگر آب و فاضلاب اهواز در این شرایط بحرانی کرونا به تهران سفر کرده و اعتراض خود را به طور مستقیم به مسئولین در وزارت نیرو برسانند.

به دنبال این تجمع اعتراضی، مقامات مسئول در وزارت کار با یک گام عقب نشینی، وعده مساعد دادند تا در هفته‌های آینده مشخص شود که چه میزان به قول‌هایی که به کارگران دادند پایبند هستند.

Share: