پایان موقت تجمع اعتراضی کارگران مجتمع تجاری اروند

یک هفته از تجمع اعتراضی کارگران مجتمع تجاری اروند گذشت و در نهایت یک ماه از سه ماه حقوق عقب‌افتاده آنها پرداخت شد و با دادن وعده و وعیدهای مسئولین، به طور موقت خاتمه یافت.

روز پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۹، تجمع اعتراضی یک هفته‌ای کارگران مجتمع تجاری اروند که از روز ۶ آذر ماه شروع شده بود، به طور موقت پایان یافت.

بنا به گفته منابع کارگری در منطقه آزاد، تجاری و صنعتی اروند، به دنبال تجمع اعتراضی یک هفته‌ای ۴۰ کارگری که در مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) واقع در خرمشهر، مشغول به کار هستند، روز پنجشنبه با این شرط که وعده‌های مسئولین عملی شود، موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند.

تجمع اعتراضی کـارگران مجتمـع تجـاری ارونـد در حالی شروع شد که این کارگران نگران وضعیت فعلی محل کار و اشتغال خود هستند و در این خصوص گفتند: «برای سه ماه دستمزد که از کارفرمای خود طلبکار هستیم، روز پنجشنبه ۱۳ آذر، مدیریت مجمتع تجاری اروند، یک ماه از حقوق کارگران را پرداخت کرد.»

به گفته کارگران معترض، از دیگر دلایلی که منجر به تجمع اعتراضی کـارگران مجتمع تجـاری اروند شده بود، نداشتن قرارداد کار با کارگران بود که در این رابطه نیز مسئولین وعده دادند که به زودی قرارداد امضاء خواهند کرد.

کارگـران براساس وعده‌های داده شده به آنها، به سر کار خود بازگشته و فعالیت تولیدی خود را شروع کردند، اما تاکید داشتند که تجمع اعتراضی را به صورت موقت خاتمه داده‌اند و در صورت عملی نشدن بقیه مطالبات مزدی و وعده امضاء قرارداد، مجددا دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

بنا به گفته منابع کارگـری در مجتمع تجـاری ارونـد، علاوه بر مشکل سه ماه دستمزد عقب‌افتاده، چندین ماه حق بیمه کارگران به بیمه تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی، این کارگران و خانواده‌هایشان با مشکلات جدی درمانی مواجه شده‌اند.

Share: