کارگران شهرداری شوش نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض دارند. شهرداری شوش پرداخت دستمزد کارگران را در گرو وصول عوارض شرکت‌ها گذاشته است. به این ترتیب تاوان پرداخت نشدن عوارض را کارگران با خراب شدن وضعیت معیشتی خود بایستی بدهند. شرکت‌ها با استفاده از رانت و لابی‌های قدرت از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌کنند.

یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«شهرداری از شرکت‌ها و صنایع آلاینده بابت عوارض آلایندگی طلب انبوه دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران شهرداری شوش در گروه پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده به شهرداری است.»

شهرداری چندین سال است، در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از شرکت‌های دولتی و یا خصوصی مشکل دارد. بخش عمده طلب شهرداری از عوارض آلایندگی شرکت‌ها و یا نهاد‌های دولتی است که در شهرستان شوش مستقر هستند. این شرکت‌ها سالیان است، یا عوارض خود را نمی‌پردازند و یا با تاخیر و به صورت نیمه کامل پرداخت می‌کنند.

وضعیت وخیم معیشتی کارگران شهرداری شوش

پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری شوش در حالی است که حقوق شهردار و سایر مسئولین به موقع پرداخت شده است. در حال حاضر کارگران شهرداری شوش در وضعیت معیشتی وخیمی بسر می‌برند. آنها برای گذران زندگی مجبور به گرفتن قرض از سایرین هستند. همچنین بدلیل پرداخت نشدن بیمه، این کارگران و خانواده‌ آنها با مراجعه به مراکز درمانی با مشکل مواجه هستند.

با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز تاخیر در پرداخت معوقات باعث کم ارزش شدن آن می‌شود. این اقدام باعث گسترش اعتراضات کارگران خواهد شد. این اعتراضات در زمان مناسب تبدیل به یک اعتراض سراسری شده که دیگر حاکمیت توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.