سنوات کارگران شهرداری ملارد که از دی سال ۱۴۰۰ بازنشست شده‌اند، تاکنون پرداخت نشده است. این در حالی است که شهرداری توان مالی برای پرداخت این وجوه را دارد؛ اما از پرداخت آن خودداری می‌کند. این کارگران با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشست شده‌اند. اما شهرداری با آنها تسویه حساب نمی‌کند.

یکی از کارگران شهرداری ملارد در این رابطه می‌گوید:

«بخشی از احکام بازنشستگی ما با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بخشی دیگر به صورت عادی صادر شده و رقم حق سنوات پایان خدمت‌مان با توجه به میزان سوابق کاری از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان متغیر است؛ اما تا این لحظه هنوز با ما تسویه حساب نشده است… مطابق قانون؛ این مزایا باید در زمان بازنشستگی و ترک کار پرداخت شود تا به پشتوانه آن کارگران بازنشسته بتوانند از عهده مخارج سالمندی برآیند.

 پیش از این قرار بود، سنوات بازنشستگی کارگران به جای یک ماه حقوق بر مبنای ۲ ماه پرداخت کنند، اما تاکنون اقدام موثری انجام نشده است.

استناد به رای دیوان عدالت اداری

شهرداری برای به اجرا درنیاوردن این مصوبه استناد به رای دیوان عدالت اداری می‌کند که در آن پرداخت یک ماه سنوات ذکر شده است. برخی از مدیران شهرداری ملارد پرداخت نکردن سنوات کارگران شهرداری ملارد را کمبود هزینه عنوان می‌کنند، این در حالی است که شهرداری مشکل مالی ندارد و به راحتی می‌تواند سنوات کارگران را پرداخت کند.

یکی از کارگران شهرداری ملارد با ابراز نگرانی از مشخص نبودن زمان پرداخت سنوات می‌گوید:

«انتظار داشتیم بعد از سی سال کار و تلاش شهردار، مطابق مصوبه شورای شهر مزایای ما زحمتکشان را با ۶۰ روز همراه با مزایا پرداخت می‌کرد که متاسفانه کارفرما با تفسیر غلط از رای دیوان اجرای این مصوبه را ممکن نکرد.»

مسئولین حکومتی بی‌توجه به وضعیت وخیم معیشتی کارگران، تنها به فکر استثمار هرچه بیشتر آنها هستند. کارگران شهرداری از محروم‌ترین اقشار جامعه می‌باشند. وضعیت بازنشستگی کارگران شهرداری شوش به دلیل عدم توجه مسئولین شهرداری در پرده‌ای از ابهام است. این وضعیت باعث افزایش اعتراض کارگران خواهد شد. کارگران در چند سال گذشته دریافته‌اند، تنها با یک تغییر اساسی در ساختار حکومت است که می‌توانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند.