پرداخت نشدن دو ماه حقوق کارگران شهرداری آبادان

کارگران شهرداری آبادان در استان خوزستان، طی سال جاری، هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. کارگران معتقد هستند که شهرداری از نهادهای مختلف از جمله پالایشگاه بابت عوارض آلایندگی مبلغ بالایی طلبکار است.

۱۸۰۰ کارگری که در شهرداری آبادان مشغول به کار هستند، حدود دو ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند. آنها می‌گویند: «مطالبات ما اکنون به حدود دو ماه رسیده است. آخرین مزدی که دریافت کردیم، مربوط به اسفند ماه سال ۹۹ بود که بصورت پایه حقوق پرداخت شد.»

بنا به گفته کارگران شاغل در شهرداری آبادان، برای پرداخت مزد بارها به مسئولان شهرداری آبادان مراجعه و صحبت کرده‌اند. مسئولان شهرداری مدعی هستند که این واحد خدمات شهرداری چندین سال است در دریافت عوارض و بدهی‌های خود با مشکل روبرو شده است.

پرداخت مزد کارگـران شهرداری آبـادان در گرو بدهی عوارض بخش خصوصی و نهادهای دولتی

به ادارت بخش خصوصی و نهادهای دولتی است که دچار مشکل شده است.»

یکی از کارگـران می‌گوید: «بخش عمده طلب شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی پالایشگاه آبـادان مربوط می‌شود. اکنون این پرداخت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.»

وی با اشاره به این که در روزهای پایانی اردیبهشت هستیم، می‌گوید: «با احتساب این ماه، ۲ ماه است که کارگران دستمزدی دریافت نکرده‌اند. ضمن این که شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه نیز با مشکل روبرو است».

واقعیت این است که نهادهای مختلف حکومتی هر یک به دنبال منافع خود هستند. در این میان کارگران زحمتکش، همیشه قربانی جنگ و جدال منافع عوامل چپاولگر حکومتی هستند.

شهرداری آبادان، دلیل پرداخت نکردن دستمزد ناچیز کارگران را عدم وصول طلب‌های خود از سایر نهادها عنوان می‌کند. اما سؤال این است که چگونه است پرداخت حقوق‌های نجومی عوامل حکومتی هیچگاه و به هیچ دلیل دچار تأخیر نمی‌شود.

یکی از کارگران می‌گوید: «مبلغ طلب شهرداری از سایر ارگان‌ها هر ماه بیشتر می‌شود. بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی بدهی‌ها به شهرداری، کارگران امورات زندگی‌شان را به سختی می‌گذرانند.»

درواقع، شهرداری به کارگران هم قبولانده است که پرداخت دستمزد آنها در گرو نقد شدن طلب‌های شهرداری است. گویا به دلیل افزایش مستمر طلبهای شهرداری است که هیچ چشم‌انداز روشنی برای پرداخت دستمزد ناچیز کارگران وجود ندارد. مسئولان شهرداری به سادگی از پذیرش هر مسئولیتی در برابر وضعیت وخیم معیشیتی کارگران شانه خالی می‌کنند. در همین حال خودشان هرماه حقوقشان را به طور منظم دریافت می‌کنند.

Share: