این کارگران خواستار پرداخت مطالبات عقب‌افتاده بازنشستگی خود شدند. این مطالبات تاکنون توسط کارفرما پرداخت نشده و کارگران هر ماه منتظر وصول آن هستند. صنایع مخابرات راه دور شیراز  از ۵ پیش تعطیل شده و ریل تولید آن متوقف شده است. این شرکت بعد از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۳ روند رکود را طی کرد. در حالی که پیش از این، شرکت در رقابت با غول‌های چینی و کره‌ای مخابرات در ایران بود.

در حال حاضر مهمترین دغدغه کارگران تعیین‌تکلیف مالکیت کارخانه و پرداخت معوقات آنها می‌باشد. یکی از کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز در این رابطه می‌گوید:

«در حدود ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته این شرکت شده‌اند که بیش از ۳۵ میلیارد تومان طلبکار هستند. این طلب مربوط به خسارت‌های تاخیر و تادیه است که تاکنون به سبب روشن نشدن راه‌اندازی کارخانه هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.»

وعده‌های مسئولین و انجام نشدن آنها در هیچ زمان

در روزهای پایانی سال قرار شد سهامدار شرکت صد میلیارد تومان برای راه‌‌اندازی کارخانه و پرداخت بخشی از بدهی‌ها پرداخت کند. اما این کار انجام نشد. با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز دیرکرد در پرداخت مطالبات این کارگران به معنی بی‌ارزش شدن آن می‌باشد.

صنایع مخابرات راه دور شیراز پیش از این نزدیک به ۱۶۰۰ کارگر داشت. با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی  نزدیک به ۱۳۰۰ تن از این کارگران بازنشست شدند. اما مطالبات آنها با گذشت نزدیک به ۱۵ سال پرداخت نشد. کارگران بازنشسته این صنایع در سال ۱۴۰۰ چندین تجمع اعتراضی برای رسیدگی به وضعیت خود برگزار کردند. آنها در تجمعات خود شعار می‌دادند: «بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن».