کارگران شهرداری سی سخت نسبت به پرداخت نشدن مطالبات ۱۵ ماهه خود اعتراض دارند. این کارگران همچنین به وزارت کار بدلیل بی‌توجهی به وضعیت کارگران و رسیدگی‌ نکردن به خواسته‌هایشان معترض بوده و خواهان رسیدگی به وضعیت خود شدند. کارگران شهرداری سی سخت به دلیل پرداخت نشدن معوقات مزدی‌شان در شرایط بد معیشتی بسر می‌برند. آنها همچنین از شهرداری جدید سی سخت خواستار رسیدگی به روند پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.

یکی از کارگران شهرداری سی سخت با تشریح وضعیت خود و همکارانش می‌گوید:

«۱۵ماه حقوق (با احتساب فروردین ماه سال جاری) و عیدی سال گذشته را از شهرداری طلبکاریم. شهرداری قبل از سال نو حدود یک میلیون تومان به حساب حدود ۸۰ کارگر به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد و علارغم وعده‌های زیاد برای پرداخت چندین ماه حقوق دیگر، هنوز هیچ خبری از پرداخت نیست و عیدی و پاداش هم پرداخت نشده است.»

شرایط وخیم زندگی بدلیل پرداخت نشدن ۱۵ ماهه دستمزد

شرایط زندگی کارگران شهرداری سی سخت به دلیل پرداخت نشدن ۱۵ ماهه دستمزد‌هایشان وخیم است. این کارگران بدلیل پرداخت نشدن بیمه در صورت مراجعه به مراکز درمانی بایستی هزینه‌ها را به صورت آزاد پرداخت کنند. این موضوع باعث فشار مالی بیشتری به کارگران شده است.

یکی از کارگران در رابطه با وضعیت پرداخت دستمزدهایشان خواستار پرداخت معوقات مزدی براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۱ شده و می‌گوید:

«شهرداری سی سخت تقریبا هرچند ماه یکبار، یک ماه حقوق که آن هم مربوط به حقوق و دستمزد حداقلی سال ۹۹ می‌شود را به صورت علی‌الحساب، بدون پرداخت اضافه‌کاری به حساب کارگران واریز می‌کند؛ این در حالی است که انتظار داریم شهرداری با کنار گذاشتن مطالبات قدیمی (که به یک ماه حقوق اسفند سال ۹۹ و۱۲ ماه حقوق سال جاری ۱۴۰۰ و همچنین یک ماه حقوق فروردین ۱۴۰۱مربوط می‌شود) مطالبات مزدی کارگران را بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۱ پرداخت کند تا بدین ترتیب وضعیت معیشتی کارگران این مجموعه تا حدودی بهبود پیدا کند.»

پرداخت به موقع دستمزدها وظیفه کارفرمای مادر است

پرداخت نشدن به موقع دستمزدها برای کارگران شهرداری سی سخت مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این کارگران و خانواده‌هایشان در وضعیت معیشتی بدی به سر می‌برند. این در حالی است که طبق قانون، کارفرما اعم از دولتی و یا شرکتی موظف است، دستمزد کارگران را در موعد مقرر پرداخت کند. در حال حاضر امنیت شغلی این کارگران نیز در خطر است. همچنین بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه، کارگران و خانواده‌هایشان در مراجعه به مراکز درمانی نیز با مشکل مواجه شده‌اند.

با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته، هر روز تاخیر در پرداخت معوقات باعث کم ارزش شدن آن می‌شود. این اقدام باعث گسترش اعتراضات کارگران خواهد شد. این اعتراضات در زمان مناسب تبدیل به یک اعتراض سراسری شده که دیگر حاکمیت توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.