کارگران آب معدنی داماش نسبت به پرداخت نشدن ۲ ماه دستمزد خود اعتراض دارند. این کارگران که ۴۱ نفر می‌باشند، به صورت قراردادی در این شرکت مشغول به کار هستند. آخرین پرداختی دستمزد به آنها مربوط به خردادماه می‌باشد. پرداخت نشدن دستمزد به کارگران در حالی است که کارخانه آب معدنی داماش در سال جاری فروش خوبی داشته است.

یکی از کارگران در رابطه با دستمزدهای معوقه خود و همکارانش می‌گوید:

«۲ ماه حقوق طلبکاریم و آخرین پولی که دریافت کرده‌ایم حقوق خردادماه بود؛ اما تا این لحظه در خصوص پرداخت حقوق باقیمانده کارگران در این واحد تولیدی اقدامی صورت نگرفته است.»

وی با تایید فروش خوب در سال جاری ادامه می‌دهد:

«از ابتدای سال جاری وضعیت تولید در این واحد تولیدی خوب بود و همه انبارهای کارخانه پر از بطری‌های تولید شده آب معدنی بود و به نظر نمی‌رسید این واحد تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه باشد.»

اخراج بخش وسیعی از کارگران شرکت آب معدنی داماش در سال ۱۴۰۰

سال گذشته نیز مدیران این شرکت بخش وسیعی از کارگران شرکت را اخراج کردند. مدیران این شرکت، علت اخراج این افراد را کم شدن تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرده‌اند. به گفته آنها تولید آب با گران شدن قیمت مواد اولیه تولید بطری، از سوی دولت ۳۷ درصد افزایش قیمت داشته است. با گران شدن هزینه‌ها و پایین آمدن تقاضا، کارفرما تصمیم به تعدیل نیرو گرفته است. این تعدیل در حالی است که طبق توافق با هلدینگ بانک ملی به عنوان مالک سابق، کارفرما متعهد به حفظ امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوق کارگران شده بود

در حال حاضر نیز مدیریت شرکت آب معدنی داماش کمبود مالی را علت پرداخت نکردن دستمزد کارگران دانسته و می‌گوید:

«تمام انبارهای این کارخانه پر از محصول است؛ حال آنکه حدود ۸۰ تریلی آب قابل واگذاری برای فروش داریم.»

وی علت کاهش تقاضا را افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم دانسته و بهمین دلیل رقابت برای فروش در بازار هم افزیش یافته است.

کارگران اولین قربانیان جراحی اقتصادی رئیسی

در کارخانه آب معدنی داماش، بار دیگر کارگران اولین قربانیان جراحی اقتصادی دولت رئیسی شده‌اند. به دلیل سیاست‌های ضدکارگری، هر روز به تعداد کارگران بیکار شده افزوده می‌شود. این کارگران به دلیل فقر و گرانی به ارتش گرسنگان می‌پیوندند. آنها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و این خطرناک‌ترین موضوع برای سران حکومت است.