دستمزد و بیمه کارگران شهرداری ایرانشهر از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهانه نبود منابع مالی پرداخت نشده است

کارگران شهرداری ایرانشهر نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماهه دستمزد و بیمه خود اعتراض دارند. این کارگران هنچنین، ۱۴ سال است، عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. مقامات شهرداری و شورای شهر علت پرداخت نشدن دستمزد کارگران را نداشتن منابع مالی عنوان می‌کنند. این کارگران در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری ایرانشهر کار می‌کنند.

آخرین دستمزد دریافتی کارگران مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۰ است. پس از آن کارفرما تحت عنوان نبود منابع مالی دستمزد آنها را پرداخت نکرده است. در شهرداری ایرانشهر ۶۵۰ نفر کارگر به‌صورت قرارداد مستقیم با سابقه‌های بالای ۱۵ سال مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها، پاسخ مشخصی نمی‌دهد. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری ایرانشهر به دلیل پرداخت نشدن معوقات‌شان وخیم است.

کارگران شهرداری ایرانشهر در رابطه با دریافت مطالبات خود در زمان بازنشسته شدن نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«شهرداری به دلیل ناتوانی مالی مطالبات کارگرانی که به مرور بازنشسته می‌شوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت می‌کند. در عین حال تعدادی کارگر بازنشسته که از موعد بازنشستگی آنها گذشته همچنان معطل پرداخت هزینه سخت و زیان‌آوری بازنشستگی خود به تامین اجتماعی هستند.»

کمبود نقدینگی تنها برای پرداخت دستمزد کارگران شهرداری ایرانشهر

دیرکرد در پرداخت دستمزد، استثمار دوچندان کارگران است. کارفرما از یک سو با پرداخت دستمزدهای اندک آنها را استثمار می‌کند. از سوی دیگر با دیرکرد در پرداخت، ارزش دستمزد را کمتر می‌کند. در واقع دستمزدی کمتر از آنچه قرار بوده به کارگران پرداخت می‌شود.

مسئولین شهرداری با این توجیه که شهرداری دچار کمبود منابع مالی است، در صدد توجیه این وضعیت می‌باشد. اما حقوق همه مدیران شهرداری سر زمانبندی پرداخت شده است. کمبود بودجه تنها مربوط به کارگران شهرداری ایرانشهر می‌باشد.

سران حکومت با سرقت ثروت‌های عمومی فقر را در جامعه نهادینه کرده‌اند. کارگران شهرداری‌ها از اولین قربانیان این چپاول حکومتی هستند. این کارگران به خوبی می‌دانند که علت فقر آنها دزدی‌های سران حکومت است.