پس از ۳۰ سال قوه قضاییه به جنگل‌خواری قضات در ناهارخوران اعتراف کرد


 
غلامحسین اسماعیلی،‌ سخنگوی قوه قضاییه،‌ در نشست خبری روز سه‌شنبه پرونده‌ای مربوط به ۳ دهه گذشته را مطرح کرد که مربوط به واگذاری غیرقانونی چند هکتار زمین‌ جنگلی در استان گلستان به تعدادی از قضات بود؛ او از ارسال پرونده به دیوان عالی برای بازبینی خبر داد. 

۱۶ سال پیش در اردیبهشت‌ماه دادگاهی در گرگان،‌ مرکز گلستان،‌ یک هفته‌نامه را پس از علنی کردن موضوع واگذاری زمین‌های جنگلی در ناهارخوران به تعدادی از قضات دادگستری، توقیف کرد و مدیرمسئول آن را به زندان انداخت.

Share: