24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

پنجاه هزار پرستار در ایران «به خاطر حقوق کم کار نمی‌کنند»

دبیر کل خانه پرستاران می‌گوید ایران با صد هزار کمبود پرستار روبرو است اما «بیش از پنجاه هزار پرستار هم به خاطر حقوق کم کار نمی‌کنند.» به گفته محمد شریفی مقدم، پرستاران با وجود کار سختی که دارند با اضافات و پاداش‌، حدودا ماهی ده ملیون تومان حقوق می‌گیرند که نسبت به قیمت‌ها در ایران ناچیز است. او در ادامه با اشاره به توقف استخدام رسمی در سه سال گذشته گفته است:«این وضعیت باعث شده پرستاران سراغ مشاغل دیگر بروند، مشاغلی که خارج از حوزه بهداشت و درمان هستند، مثلاً برخی از همکاران ما به کار مسافرکشی روی آورده‌اند». پیش از این هم محمد شریفی‌مقدم، از افزایش ۳۰۰ درصدی تقاضای پرستاران برای مهاجرت خبر داده بود