پنج روز اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی كارگران شهرداری حميديه

روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۹۹، كارگران شهرداری حميديه، در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوقشان، برای پنچمین روز متوالی به اعتصاب‌شان ادامه دادند. کارگران از جمع‌آوری زباله‌ها درسطح شهر خودداری کردند.

این کارگران در این ۵ روز، تجمع اعتراضی خود را مقابل ساختمان شهرداری و فرمانداری این شهرستان در استان خوزستان برپا کردند.

در پنجمین روز از اعتصاب کارگران شهرداری حمیدیه، یکی از کارگران زحمتکش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. کارگران اعتصابی، در واکنش به این اقدام، مقابل دادگستری دست به تجمع اعتراضی زده و در سطح شهر راهپیمایی کردند.

شایان ذکر است که بعد از تهدید رئیس شورای شهر حمیدیه نسبت به اخراج کارگران، نیروهای امنیتی یکی از کارگران شریف به نام کاظم صرخی را بازداشت نمود.

بنا به گفته کارگران معترض شهرداری حمیدیه، ۱۵ ماه حقوق این کارگران از جمله حقوق‌های معوقه سال‌های ۹۶ و ۹۷ آنها پرداخت نشده است.

فرماندار شهرستان حمیدیه در واکنش به اعتصاب کارگران شهرداری این شهر در پنجمین روز، واکنش نشان داده و گفت: «در جلسه روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه، مشکلات کارگران شهرداری حمیدیه بررسی و مقرر شد هفته اول آبان ماه، معوقات آنان پرداخت شود.

وی درباره موضوعات تصویب شده در این جلسه گفت: «مهمترین مشکل شهرداری این شهرستان، نداشتن پیمانکار است که یک سال پیش قرارداد وی به اتمام رسیده و شهرداری به دلیل نداشتن منابع مالی نتوانسته با پیمانکار دیگر قرارداد ببندد که قرار شد ابتدا یک پیمانکار جدید برای حل مشکلات این شهرداری به کار گرفته شود و همچنین مقرر شد بودجه شهرداری دو برابر شود.»

وی در اظهارات متناقض خود گفته است که یک سال پیش قرارداد پیمانکار سابق به اتمام رسیده، در حالی که به گفته کارگران شهرداری حمیدیه از سال‌های ۹۶ و ۹۷ حقوق معوقه دارند.

شاهین هاشمی در ادامه گفت: «بودجه ماهانه شهرداری حمیدیه در حال حاضر ۴۵۰ میلیون تومان می‌باشد که این بودجه برای کارهای عمرانی، خدماتی و پرداخت حقوق کارمندان ناکافی است و باید به یک میلیارد تومان برسد که بتواند حقوق و مزایای کارمندان و کارگران را پرداخت کند.»

فرماندار شهرستان حمیدیه، در ادامه نکاتش برای اخراج تعدادی از کارگران شهرداری این شهرستان زمینه‌چینی کرد و گفت: «یکی از مشکلات شهرداری حمیدیه استخدام‌های بیش از حد و اضافه نیروی انسانی در شهرداری است که باعث به هم خوردن پرداخت مالی نیروهای شهرداری شده است.»

لازم به یادآوری است که ۵ روز اعتصاب کارگران شهرداری حمیدیه و عدم جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر، باعث اعتراض شهروندان نیز شده است. مردم در حمایت از حق و حقوق کارگران شهرداری این شهرستان مقصر این وضعیت می‌دانند.

Share: