ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت که اوکراین هرگز به عنوان تکیه گاهی برای تهدید روسیه عمل نخواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، پوتین گفت: “ما امنیت روسیه و مردم خود را با اطمینان تأمین خواهیم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد اوکراین به عنوان تکیه گاهی برای اقدامات تهاجمی علیه کشورمان عمل کند”.