رئیس جمهور روسیه: سربازان وظیفه در عملیات نظامی ویژه در اوکراین شرکت نمی کنند و نخواهند کرد، همچنین هیچ فراخوانی برای نیروهای ذخیره وجود نخواهد داشت.

اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: عملیات در اوکراین فقط توسط نظامیان حرفه ای انجام می شود، من مطمئن هستم که آنها امنیت و صلح را برای مردم روسیه تضمین می کنند.

وی افزود: سربازان وظیفه در عملیات نظامی ویژه در اوکراین شرکت نمی کنند و نخواهند کرد، همچنین هیچ فراخوانی برای نیروهای ذخیره وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور روسیه به مناسب 8 مارس روز زن گفت: من می خواهم از مادران، همسران، خواهران، عروس ها و دوست دختران سربازان و افسران ما که اکنون در حال دفاع از روسیه در طول یک عملیات نظامی ویژه هستند، درخواست کنم. من درک می کنم که چگونه نگران عزیزان خود هستید. می توانید افتخار کنید. همانطور که کل کشور به آنها افتخار می کند و با شما نگران آنها است. من می خواهم تأکید کنم که سربازان وظیفه در جنگ شرکت نمی کنند و نخواهند کرد و هیچ فراخوانی برای استفاده از نیروهای ذخیره وجود نخواهد داشت.