هر روز که از واقعه جنایت‌بار ساختمان متروپل می‌گذرد، برگ دیگری از انبوه تخلفات در این پروژه رو می‌شود. تخلفاتی که از روی تأثیرات مصیب‌بار آن‌ها می‌توان گفت هرکدام جنایتی سیستماتیک در حق مردم بوده است. تا کنون روشن شده که فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بوده‌اند. علت چیست و چرا به چنین تخلفاتی توجه نمی‌شود؟

روزانه اخبار حوادث کارگری از گوشه وکنار کشور می‌رسد. کارگرانی که از بلندی سقوط کرده و یا زیر آوار مانده و یا دچار نقص عضو می‌شوند. در این میان آنچه برجسته و ثابت است عدم بیمه کارگران و خصوصا بیمه کارگران ساختمانی است که اجرا نمی‌شود.

قانون مصوبه مجلس برای بیمه کارگران اجرا نمی‌شود

با گذشت یک‌سال از تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مجلسیان به بهانه‌های مختلف اجرایی شدن آن‌را به تعویق می‌اندازند. در همین زمان که این اصلاحیه روی زمین مانده و اجرایی نمی‌شود، جان‌های کارگران است که از دست می‌رود. در این میان کارگران ساختمانی بیشترین ضربه را از عدم اجرای این قانون خورده‌اند و کارگران متروپل نیز قربانی همین سهل انگاری‌ها در زمینه اجرای قانون هستند.

با شکافی که دولت برای بکارگیری قراردادی کارگران باز گذشته است، کارفرمایان حداکثر سوءاستفاده را کرده و برعلیه کارگران اقدام می‌کنند. ماده قانونی استفاده از کارگران قراردادی فقط برای کارهایی موقت با زمانبندی‌های محدود است. اما به‌ خاطر شدت فساد و رانت، با همدستی کارفرمایان و نمایندگان مجلس، و با سودجویی دیگر کارگزاران حکومتی، به کار قراردادی به عنوان اصلی‌ترین شیوه بکارگیری کارگران درآمده است.

با چشم بستن دولت بر روی شیوه کار کارفرمایان و به‌کارگیری انبوه کارگران قراردادی، خیل عظیم کارگران استثمار شده چند برابر می‌شوند. ندادن حق بیمه کارگران، یکی از جنبه‌ استثماری کارگرانی است که از طرف کارفرمایان به شیوه قراردادی بکار گرفته می‌شوند.

برای ساخت برج متروپل، صدها کارگر بکار گرفته شدند. عمده این کارگران با اینکه سالها همراه با کارفرمایانی مثل عبدالباقی  کار کرده‌اند، اما آن‌ها را به استخدام رسمی در نیاورده و به شیوه قرارداد موقت مشغول بکار بودند. پس از بروز فاجعه معلوم شده است که فقط ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بوده‌اند.

مسئولان مربوطه سعی بر کوچک نمایی فاجعه متروپل دارند

امید هاشمی (رئیس هیأت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان) وقتی در مقابل سوال خبرنگاران قرار می‌گیرد سعی بر کوچک‌نمایی حادثه دارد. با اینکه همکاران کارگران زیر آوار مانده در کلیپ‌های مختلفی گفته‌اند بیش از ۱۰۰ کارگر در زیر آوار مانده‌اند، وی می‌گوید که فقط  ۱۷ کارگر دچار حادثه شده‌اند. وی در پاسخ به اینکه چند نفر از کارگران متروپل بیمه بوده‌اند پاسخ می‌دهد که ۵ نفر. یک کارگر از خوزستان و ۴ نفر از آبادان. اما بقیه آن‌ها در نوبت بیمه بوده‌اند.

لازم به یادآوری است که در سال ۸۶ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شده است. در سال ۹۳ نیز از طرف دولت به وزارت کار ابلاغ شد که با دریافت ۷ درصد از حقوق کارگران آن‌ها را بیمه نمایند. اما از آنجا که باید ۱۵ درصد مابقی حق بیمه را کارفرمایان بپردازند، اگاهانه از اجرای این مصوبه کوتاهی شده است. مجلسیان و کارگزاران حکومتی نیز آگاهانه چشم بر این نقض قانون‌ها بسته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.