چرا مشکلات دستفروشان تمامی ندارد

کار دستفروشان فصل خاصی ندارد. در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و یا در هوای بسیار سرد زمستان باید همچنان به کار و کاسبی مشغول باشند. درآمدها حتی قبل از کرونا آن‌قدر نبود که بتوانند آینده‌ روشنی برای خود ترسیم کنند. کارشان شبیه خوشه‌چین‌های قدیمی است. آنهایی که درآمد مشخصی ندارند و بدلیل تنگدستی مجبور به گذران زندگی در کنار دیگران می‌شوند.

کرونا اگر به مردم یک ضربه زد، به دستفروشان هزار ضربه وارد کرد. شهرداری و سد معبر هم به اسم کرونا فرصت را برای سرکوب آنها فراهم می‌کند. اما سوال اینجاست که علت شیوع کرونا واقعا دستفروشان هستند؟

تابستان گذشته بنرهایی در خیابان نصب بود که هشدار می‌دهد خرید از دستفروشان کمک به چرخه کرونا است.

 ساماندهی دستفروشان قانونی است که سال‌هاست قرار است اجرا شود؛ ولی هیچ قدم مثبتی در این راستا برداشته نشده است. نمایندگانی که غم معیشت ندارند، کاری برای دستفروشان انجام نمی‌دهند.

مدت‌ها است که اخبار کتک زدن دستفروشان، خودسوزی آنها و اعتراض مردم به این رفتار به گوش می‌رسد.

علت سرکوب دستفروشان چیست؟

سوال اینجاست که دستفروشانی که با هزار زحمت نانی در‌می‌آورند، چه ضرری به دیگران می‌زنند. سماجت نیروهای شهرداری برای برچیدن بساط آنها به اسم زیباسازی شهر به چه معنی است؟ براستی ضربه‌ای که دستفروشان به اقتصاد کشور وارد می‌کنند با کدام طرح نابودکننده اقتصاد، توسط سران حکومت قابل مقایسه است؟ سرقت و چپاول ثروت‌های عمومی کشور مردم را وادار به دستفروشی کرده است. بسیاری از دستفروشان جوانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها با مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا هستند.

دستفـروشان به عنوان نیروی کار پنهانی هستند که بدلیل سونامی بیکاری مجبور به پهن کردن بساط شده‌اند. اما از همه دردناک‌تر، دیدن دسـتفروشان کهنسال در سطح خیابان‌ها است. آن هم در جامعه‌ای که اکثریت آن رو به پیری می‌روند. بسیار سخت است که مردم نظاره‌گر دستفروشی پدران‌شان باشند. آنهایی که بدلیل نداشتن بیمه و حمایت مالی مجبور به تامین هزینه‌های زندگی در سال‌های پیری باشند.

سوالات پایه‌ای از سران حکومت

سوالی که همه مردم از سران حکومت در رابطه با دسـتفروشان دارند مشخص است.

دولت برای رفع بیکاری جوانان چه اقداماتی انجام داده است؟

برای تامین هزینه‌ زندگی سالمندان و بازنشستگان، دولت چه کار کرده است؟

دولت چه اقدامی برای تامین زندگی مردم بخصوص دسـتفروشان انجام داده است؟

این سوالات یک از هزار خواسته‌های مردم از سران دیکتاتوری حاکم است. براستی تا زمانی که برای رفاه مردم قدمی برداشته نشود، چه انتظاری برای ثبات حکومت خود دارند. تجربه فروپاشی شوروی نشان داد که بمب اتم و اولین ارتش دنیا در مقابل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ کارایی ندارد. سران این حکومت هم باید منتظر سرنوشتی مانند سران شوروی باشند.

Share: