چماق پرونده سازی بالای سر کارگران

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه از «پرونده های جریانی» می گوید: چماق پرونده سازی بالای سر کارگران

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری از وکلای کارگران نیشکر هفت تپه است. او درباره برخی از پرونده های به گفته او، «جریانی» کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توضیحاتی را در اختیار «اعتماد» قرار داده است. 

این وکیل دادگستری از دو پرونده ای که سال ۹۸ با شکایت کارفرمای هفت تپه برای حدود ۱۴ نفر از کارگران شرکت، در شعبه ی۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شوش تشکیل شد، به عنوان ۲ مورد از این پرونده های جریانی کارگران یاد کرده که در آن برای کارگران احکام حبس و شلاق صادر شده است. 

براساس توضیحات این وکیل دادگستری، او همراه با سیاوش شجاع پوریان در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام تجدیدنظرخواهی به دفاع از کارگران پرداخته و نقض احکامی را که به وضوح برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده بود، خواستار شدند اما با وجود اعلام نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران، نمایندگان کارگران و وکلای شان داده شد، تاکنون یعنی نزدیک به یک سال پس از جلسه تجدیدنظر، تکلیف آن پرونده معلوم نشده و به دلایل نامعلوم، پرونده ها مسکوت مانده و حکمی برای آنها صادر نشده است. 

فرزانه زیلابی، صدور احکام حبس و شلاق (به ویژه احکام تعلیقی) و مسکوت گذاشتن پرونده ها را مانند «چماقی بالای سر کارگر» می داند که به گفته او، زمینه ساز است که در نتیجه آن کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن حقوق شان اعتراض کنند.

این وکیل دادگستری شکایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش علیه محمدرضا دبیریان، یکی از کارگران هفت تپه را به عنوان یکی دیگر از پرونده های جریانی کارگران عنوان کرد که از قضا در آن هم ازسوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شوش حکم «حبس و شلاق تعلیقی» صادر شده است. زیلابی در این پرونده هم درخواست تجدیدنظر کرده که البته هنوز به آن رسیدگی نشده و هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان باز است.

کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اما به همان یک شکایت اکتفا نکرده است. او که در این مدت برای کارگران مشکلات عدیده ای به وجود آورده و باعث اخراج برخی از آنها شده و البته در بروز برخی ناآرامی ها در کارخانه هم نقش ایفا کرده، بار دیگر دست به شکایت علیه ۲۸ کارگر شرکت شامل نمایندگان و فعالان کارگری در ۳ پرونده زده است. 

به گفته فرزانه زیلابی، این شکایات به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده که در دل یک پرونده، پیوست هم شده اند و کارگران از این وکیل دادگستری خواسته اند تا در این پرونده هم کنار آنها باشد و از حقوق قانونی شان دفاع کند. زیلابی معتقد است که این پرونده و پرونده سازی ها و حاشیه پردازی های دیگر، همه و همه با هدف انحراف افکار عمومی از توجه به پرونده اقتصادی کارفرمای این شرکت، بحث خلع ید مدیریت کنونی و فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی است./ امتداد

Share: