کارگران شهرداری شوش برای چندمین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه دست به تجمع زدند. شهرداری شوش همچنان بی‌‌اعتنا به خواسته این کارگران از انجام خواسته‌های آنها سر باز می‌زند. مقام‌های شهرداری و فرمانداری با سوءاستفاده از اعتراض صنفی کارگران، آنها را به حال خود رها کرده‌اند. کارگران در روزهای گذشته با تجمع‌های پی در پی در برابر شهرداری و فرمانداری در اعتراض به‌سر می‌برند.

روز دوشنبه ۱۲ اریبهشت‌ماه ۱۴۰۱، کارگران شهرداری شوش همچنان برای پرداخت حقوق‌‌های عقب‌افتاده و بیمه و اجرای تبدیل وضعیت در برابر فرمانداری شوش تجمع کردند.

شهرداری از پرداخت ۴ ماه حقوق و ۲ بیمه این کارگران خودداری می‌کند. کارگران شهرداری شوش روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه بیش از ۶ روز تجمع برگزار کردند.

به گفته کارگران، اعتراضات آنها از روز شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه در این شهر ادامه دارد. اما هیچ‌یک از مقام‌های شهرداری و فرمانداری حاضر به پاسخگویی به آنها نشده‌اند.

شمار کارگران شهرداری شوش بیش از ۳۰۰ نفر است که به‌صورت قرارداد موقت و پیمانکاری مشغول به کار هستند. بیشتر این کارگران بیش از ۱۷ سال سابقه کار دارند. اما طی این مدت همچنان در وضعیت نامشخص و  قرارداد‌های کوتاه مدت در حال کار می‌باشند. به همین دلیل این کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند. کارگران در این سال‌ها تلاش کرده‌اند، با شهرداری قرارداد مستقیم ببندند. اما شهرداری حاضر به استخدام آنها نیست.

به گفته کـارگران شهرداری شوش، مقام‌های شهرداری و پیمانکاران طرف قرارداد، با سوءاستفاده از فقر و بیکاری شدید در کشور، در صورت کوچکترین اعتراضی آنها را به اخراج تهدید می‌کنند.

آنها می‌گویند فشار زندگی ما را خسته کرده است و بیشتر از این تحمل بی‌پولی و گرسنگی را نداریم. آنها تاکید کردند که صبر و تحمل کارگران هم حدی دارد. حرف کـارگران شهرداری شوش این است نانی در سفره‌هایمان نداریم تا شکم فرزندان خود را سیر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.