چند بانک ایرانی در بحرین متهم به ‘پولشویی برای کمک به تروریسم’ شدند

بحرین چند بانک ایرانی را به پولشویی متهم کرده است و گفته که این بانک‌ها برای کمک مالی به “تروریسم”، مخفیانه میلیاردها دلار پول جابجا می‌کردند.

بی بی سی، دادستانی بحرین می‌گوید پول‌ها از طریق بانک بحرینی “مستقبل” ارسال می‌شده که پس از بررسی و تحقیق، مشخص شد که دو بانک ملی و صادرات ایران این بانک را کنترل می‌کردند.

Share: