چهارمین روز اعتراضات کارگران معدن آسمینون

روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، درچهارمین روز اعتراضات کارگران معدن آسمینون ، جمعی از مردم و زنان آسمینون و نودژ با تجمع در این دو شهر به حمایت از کارگران پرداختند.

کارگران و مردم با راهپیمایی در شهر منوجان، به اخراج دسته‌جمعی، پرداخت‌شدن حقوق و بستانکاری‌های خود و همدستی فرماندار منوجان، محمد محمودی کندر با علی اصغر علی‌محمدی، بهره‌بردار و کارفرمای شرکت «آسمینون»، بر ضد کارگران اعتراض کردند.

rپیش از ظهر امروز نیز فیلمی از تجمع مردم شهر «نودژ»، در پشتیبانی از  کارگران معترض معادن «آسمینون»، در برابر شهرداری این شهر گرد آمده‌اند، منتشر شده است.

کارگران در چهارمین روز اعتصاب و اعتراض خود خواستار رسیدگی به خواسته‌های خود هستند و بر آن پافشاری می‌کنند وزیران کار و صمت به‌جای  پاسخگویی به کارگران، همچنان سکوت پیشه کرده‌اند.

این درحالیست که استاندار کرمان طی جلسه‌ای با حضور مقابل دوربین به جای رسیدگی به خواسته‌های کارگران با تهدید کارگران به اشد مجازات خشم کارگران را برانگیخته است.

استاندار کرمان که روز گذشته در چندکیلومتری تحصن حضور داشت و از مراجعه به محل تحصن کارگران معترض خودداری کرده بود و امروز در جلسه ای بستن جاده را باج خواهی خواند.

در پی بی‌توجهی مقامات، خواسته‌های کارگران تغییر پیدا کرده است و آنان هم اکنون پایان تحصن را به خلع ید از رئیس شرکت بهره‌بردار معدن مشروط کرده‌اند.

کارگران همچنین پیشنهاد انعقاد قرارداد دوماهه برای بازگشت موقت به کار را رد کرده‌اند.

روز گذشته، در سومین روز اعتراض کارگران بیکار شده معدن آسمینون منوجان ، آنها شب را در تونل جاده منوجان خوابیدند و از باز شدن جاده جلوگیری کردند.

یاد‌آوری می‌شود که روز سه‌شنبه، کارگران، در پی خودداری کارفرمایان معدن و فرماندار، از پاسخگویی به خواسته‌هایشان با بستن جاده بندرعباس – کهنوج به اعتراض خود ادامه دادند.

به گزارش رصد بلوچستان نیروهای ضد شورش به دستور استاندار و مقامات بالاتر به حالت آماده‌باش کامل در آمده‌اند و قصد دارند تحصن و اعتراض مسالمت آمیز کارگران را به خشونت بکشانند.

Share: