ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان، جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند. طی ابلاغیه‌ای که وثیقه‌گذاران این شهروندان دریافت کرده‌اند مهلت ۳۰ روزه برای معرفی آنان تعیین شده است.

هرانا، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان، جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ در سامانه ثنای وثیقه گذاران این شهروندان ثبت شده است، آن ها باید ظرف مدت ۳۰ روز خود را جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کنند.

این فعالین در اسفندماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شده بودند.

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس و از بابت اتهام “انجام عمل حرام با مصداق بی‌حجابی” به ۸ ماه حبس و در مجموع هر کدام به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” در خصوص هر یک از متهمان قابل اجرا بود.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض و تسلیم به رای صادره برای هر یک از این افراد با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود.

اکرم نصیریان نیز در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۸، در خیابانی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

ناهید شقاقی صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی بازداشت و روز سه‌شنبه ۱ تیرماه همان سال با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی و در شهر گرمسار استان سمنان بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی نهایتا در تاریخ  ۲۶ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

اسرین درکاله، در تاریخ ۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در گرمسار استان سمنان بازداشت و در تاریخ  ۲۶ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این ۴ شهروند از اعضا و همکاران انجمن ندای زنان ایران هستند که در امور مربوط به زنان فعالیت می‌کنند. انجمن ندای ایران در معرفی خود گفته است “ندای زنان ایران بازتاب تلاشها، رنجها، ناکامیها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد”.

چهار فعال حقوق زنان جهت اجرای حکم احضار شدند

خبرگزاری هرانا – ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان، جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند. طی ابلاغیه‌ای که وثیقه‌گذاران این شهروندان دریافت کرده‌اند مهلت ۳۰ روزه برای معرفی آنان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله چهار فعال حقوق زنان، جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ در سامانه ثنای وثیقه گذاران این شهروندان ثبت شده است، آن ها باید ظرف مدت ۳۰ روز خود را جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کنند.

این فعالین در اسفندماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شده بودند.

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری هر یک از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ ماه حبس و از بابت اتهام “انجام عمل حرام با مصداق بی‌حجابی” به ۸ ماه حبس و در مجموع هر کدام به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” در خصوص هر یک از متهمان قابل اجرا بود.

این حکم نهایتا با عدم اعتراض و تسلیم به رای صادره برای هر یک از این افراد با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود.

اکرم نصیریان نیز در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۸، در خیابانی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

ناهید شقاقی صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی بازداشت و روز سه‌شنبه ۱ تیرماه همان سال با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی و در شهر گرمسار استان سمنان بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی نهایتا در تاریخ  ۲۶ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

اسرین درکاله، در تاریخ ۶ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در گرمسار استان سمنان بازداشت و در تاریخ  ۲۶ شهریورماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این ۴ شهروند از اعضا و همکاران انجمن ندای زنان ایران هستند که در امور مربوط به زنان فعالیت می‌کنند. انجمن ندای ایران در معرفی خود گفته است “ندای زنان ایران بازتاب تلاشها، رنجها، ناکامیها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد”.