افزایش عیدی، لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درمان رایگان و افزایش مستمری از خواسته‌های بازنشستگان کارگری گیلان است.
ایلنا، بازنشستگان کارگری گیلان با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی این استان، به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند.
یکی از حاضران در این تجمع می‌گوید: ماه آخر سال است اما هیچ یکی از خواسته‌های ما برآورده نشده و مسئولان امر هیچ پاسخ روشنی به مطالبه‌گری ما نداده اند.
بازنشستگان گیلانی مطالبات خود را به این ترتیب اعلام کردند: افزایش عیدی بازنشستگان چراکه عیدی یک میلیون و ششصد هزار تومانی کافی نیست؛ لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری بازنشستگان براساس سبد هزینه‌های زندگی و خط فقر نه فقط براساس تورم؛ پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی تا سازمان توان عمل به تعهدات خود را داشته باشد؛ تامین درمان رایگان و در دسترس بازنشستگان. بازنشستگان معتقدند؛ در همه کشور باید مراکز ملکی تامین اجتماعی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه براساس قانون الزام تامین اجتماعی، سایر مراکز درمانی (چه دولتی و چه خصوصی) باید به بیمه شدگان کارگری، خدمات درمانی رایگان ارائه دهند.
به گفته این بازنشستگان، این چهار مطالبه، اساسی‌ترین خواسته‌های مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است و مسئولان در کمتر از یکماه باقیمانده تا سال نو، بایستی به این خواسته‌ها توجه کنند.