چهار نفر بر اثر استفاده داروی آزمایشی برای کروناویروس کشته شدند

پزشکان فرانسوی پیشتر برای درمان بیماران مبتلا به کرونا شروع به استفاده از داروی ضد مالاریا کرده بودند.

اسپوتنیک به نقل از مدیک فروم، پزشکان فرانسوی پیشتر برای درمان بیماران مبتلا به کرونا شروع به استفاده از داروی ضد مالاریا کرده بودند. با این حال، بیشتر بیماران دچار عوارض جانبی جدی شدند. پس از مصرف این دارو، عوارض جدی در 321 نفر ظاهر شد. چهار بیمار نتوانستند چنین عوارض جانبی شدیدی را تحمل کنند و فوت کردند.

دومینیک مارتن، مدیرعامل ANSM، توضیح داد که چرا این دارو چنین تأثیر منفی بر روی بدن افراد بیمار دارد. وی گفت: نکته این است که وقتی که ارگانیسم بدنی ضعیف می شود اصلا خوب نیست که داروهای سنگین را به بیمار تجویز کرد زیرا به دلیل فشار بیش از حد بر سیستم قلبی عروقی، ارگانیسم بدن داروهای سنگین را به خوبی تحمل نمی کند.

ت.

Share: