” چون داد عادلان به جهان‌در، بقا نکرد

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره اجرایی شدن حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی بیانیه ای منتشر کرده اند که بخشهای اززاین بیانیه را اینجا مشاهده می نمایید:

“فعالان صنفی و مدنی که از نوع و ابعاد فعالیت اعضای کانون‌های صنفی از جمله اسماعیل عبدی، آگاه هستند؛ در حالی شاهد تلاش برای اجرایی شدن حکم ده سال زندان عبدی هستند؛ که خبرهایی منتشر شد مبنی بر تخفیف‌های عمده، مرخصی‌های طولانی و پایان یافتن محکومیت‌ به اصطلاح زندانیانی که سال‌ها در رأس حساس‌ترین پست‌های سیاسی و قضایی قرار داشته‌اند؛ افرادی که با سوء استفاده از موقعیت خود سنگین‌ترین جرائم مالی و… را مرتکب شده‌ و مشروعیت قانونیِ نظامِ مقبولِ ادعایی‌شان را به باد داده‌اند، به راحتی بیرون می‌آیند! اما معلمانی همچون اسماعیل عبدی که جزو شریف‌ترین و کم برخوردارترین اقشار جامعه‌اند، نه تنها از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند که به صرف مطالبه حقوق قانونی خود و همکارانشان باید مظلومانه – و صدالبته سرافراز- سال‌ها زندان را تحمل شده اند”

چرا که:

” چون داد عادلان به جهان‌در، بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. “

“کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پذیرفته نشدن تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی و تلاش برای اجرایی شدن حکم ده سال زندان عضو ارشد خود را غیرقانونی، برخلاف ابتدایی‌ترین حقوقِ مصرح در قوانین جاری کشور و حقوق بشر می‌داند و آن را به شدت محکوم می‌کند.”

“همچنین کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بر این باور است که چنین احکامی در راستای خاموش نمودن هرگونه ندای حق‌طلبانه در جامعه است و هدفی جز ضربه زدن به جامعه مدنی و آزاد اندیشی ندارد.”

“کانون صنفی معلمان ایران(تهران) خواستار لغو حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی و آزادی هر چه سریع‌تر او، محمدحبیبی و دیگر زندانیان دربندِ همانند آنهاست.”

کانون صنفی معلمان تهران

Share: