چین نمی‌خواهد به تحریم‌های مالی علیه روسیه بپیوندند. گو شوکینگ، رئیس نهاد نظارت بانکی اعلام کرد که پکن به تجارت و معاملات مالی با همه طرف‌ها ادامه خواهد داد.
گو گفت: «ما تحریم‌های مالی را رد می‌کنیم، و پیش از همه تحریم‌هایی که یکجانبه وضع شده‌اند زیرا مبنای حقوقی ندارند و تأثیر خوبی نخواهند گذاشت.»
چین یکی از خریداران مهم نفت و گاز روسی و تنها قدرت جهانی است که تهاجم روسیه به اوکراین را تاکنون محکوم نکرده است.