کارگران اعتصابی هفت تپه مذاکره با شورای تامین استان را رد کردند

اخبار روز: کارگران هفت تپه در بیست و ششمین روز اعتصاب خود در رای گیری که در برابر فرمانداری شوش صورت گرفت، پیشنهاد مذاکره ی نمایندگان خود با مقامات استان را به دلیل بی اعتمادی به این مقامات رد کردند. این پیشنهاد از سوی اداره ی تامین استان صورت گرفته بود.

در گزارش ها این رای گیری به «نه بزرگ مجمع عمومی کارگران هفت تپه به تقاضای شورای تامین استان برای دیدار با نمایندگان کارگری بدلیل بی اعتمادی به مسئولین در بیست و ششمین روز از اعتصاب» تعبیر شده است.

بنابر گزارش محافل کارگری، روز شنبه شانزدهم مردادماه کارگران شرکت هفت تپه در بیست و ششمین روز اعتصاب و در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند.

در این تجمع کارگران حول درخواست شورای تأمین استان برای دیدار و‌ برگزاری جلسه با نمایندگان کارگران، مجمع شکل دادند و‌ به دلیل بی اعتمادی به مسئولین قاطعانه با این‌ درخواست مخالفت کردند.

پس از این تصمیم گیری کارگران به سمت اداره کار شوش رفته و آنجا تجمع کردند و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. مطالبات کارگران که هر روز اعلام می شود و تا کنون از سوی حکومت بی پاسخ مانده است، چنین است:

تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی

پرداخت حقوق های معوق شده

بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده

تمدید قرار داد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران

واکسیناسیون، سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا

همچنین کارگران هفت تپه حمایت خود را از خواست به حق مردم خوزستان اعلام داشته و خواستار رسیدگی فوری به حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان این منطقه می باشند.

Share: