کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد به دادگاه انقلاب احضار شدند

دادگاه انقلاب اهواز طی پیامکی بیش از ۵۰ نفر از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد را که پیش‌تر در اعتراضات شرکت داشتند و بازداشت شده بودند برای ابلاغ رأی نهایی صادر شده علیه آنها به شعبه بیستم دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده است.

برخلاف رویه معمول که احکام صادره در سامانه‌ای موسوم به سنا ثبت و ابلاغ می‌گردد دادگاه انقلاب از کارگران گروه ملی فولاد خواسته است تا طی روزهای آینده با مراجعه حضوری حکم و رأی صادره را دریافت دارند.

فعالین کارگری در اهواز این خبر را تایید کرده‌اند. میثم آل مهدی از فعالین کارگری اهواز در تویتی نوشته است: «دادگاه انقلاب اهواز با ارسال نامه‌های جداگانه به ۴۱ نفر از کارگران فولاد از آنها خواسته در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند.»

کارگران فولاد اهواز سال گذشته یکی از قدرتمندترین و طولانی‌ترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگری ایران را سازمان دادند. اعتصاب کارگران که در اعتراض به مسائل معیشتی و رفاهی آغاز شد، چهل روز ادامه یافت.

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در آن زمان، هر روز در خیابان‌های اهواز و با اجتماع در برابر استانداری با شعارهایی که اهداف آنها را مطرح می‌کرد، راهپیمایی و تجمع کردند. کارگران در جریان این اعتصاب با برگزاری چند تجمع عمومی، در مورد ادامه‌ی حرکات آینده‌ی خود تصمیم‌گیری می‌کردند.

این اعتصاب که با اعتصاب کارگران هفت‌تپه همزمان شده بود با طرح شعارهای کارگری پیشرو، فضای سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار داد و چشم‌انداز تازه‌ای را در برابر جنبش کارگران ایران گشود.

کارگران در اعتصابات و تجمعات خود با پروژه خصوصی‌سازی به مخالفت برخاستند و شرکت شوراهای کارگری در اداره‌ی کارخانه‌ها را در صدر مطالبات خود قرار دادند.

ماموران امنیتی در روزهای پایانی آذر ماه ۹۷ با توسل به تهدید و سپس سرکوب، در یورش شبانه به کارگران فولاد اهواز، بیشتر از چهل نفر از آن ها بازداشت کردند. برخی از بازداشت شدگان که جزء فعالین اعتصاب فولاد به شمار می‌روند، ماه‌ها در بازداشت باقی ماندند.

از آذر ماه سال گذشته و بعد از پایان اعتصاب، فعالان کارگری در اهواز به طور مداوم تحت تعقیب ماموران امنیتی قرار داشته‌اند و تهدیدها علیه آن‌ها ادامه یافته است.

احضار این دسته از کارگران فولاد به دادگاه که هنوز جزئیات بیشتری از آن رسانه ای نشده است، در ادامه‌ی موج بازداشت‌ها و محکومیت‌های سنگین فعالان سیاسی ـ کارگری، زنان و روزنامه‌نگاران در ایران صورت گرفته است.

Share: