کارگران شهرداری میرجاوه در شرایط بردگی

کارگران شهرداری میرجاوه به مدت ۴ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده و در شرایط حاد کرونایی نیز قرار دارند. این کارگران در چنان وضعیت وخیمی از نظر معیشتی قرار گرفته‌اند که وضعیت‌شان در کار به مانند بردگی می‌ماند.

بدلیل عدم حمایت‌های قانونی از این کارگران زحمت‌کش، این کارگران از حداقل‌های حقوق قانونی خود محروم هستند. این کارگران زحمت‌کش، با وجود کار در محیط‌های غیربهداشتی و تشدید شرایط کرونایی در کشور، از حداقل حمایت‌های بهداشتی نیز برخوردار نیستند.

معوقات مزدی ۷ ساله کارگران شهرداری میرجاوه

اگرچه این کارگران از ابتدای سال جاری حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده‌اند، اما حق بیمه آنها از بهمن ماه سال ۹۹ تاکنون پرداخت نشده است. بدلیل بی‌توجهی به صدای اعتراضات این کارگران محروم، عیدی و پاداش سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آنان نیز پرداخت نشده است. سیاست شهرداری بر این است که با عدم پرداخت بموقع، این مطالبات را مشمول مرور زمان نموده و از پرداخت آن سرباز زند.

در ظلم و ستمی که به این کارگران محروم می‌شود، کافی است که توجه شود حقوق اضافه‌کاری این کارگران به مدت ۷ سال است که واریز نشده است. شهرداری میرجاوه، این کارگران را مانند بردگان در ساعت‌های اضافه‌کاری بکار می‌گمارد. اما از پرداخت دستمزد آنها برای این اضافه‌کاری سرباز می‌زند.

همین که ۷ سال از پرداخت اضافه‌کار این کارگران گذشته و به آنها پرداخت نمی‌شود، خود گویای شرایط بسیار وخیم کاری و عدم امنیت شغلی است. مدیریت شهرداری، با عدم پرداخت بخشی از مطالبات این کارگران، آنها را وادار نموده است که به این شرایط خفت‌بار تن دهند. در غیر اینصورت، آنها را از کار اخراج کرده و از هرگونه حقی محروم می‌نماید.

وضعیت بد معیشتی و بلای کرونا بر سر کارگـران شهرداری میرجـاوه

طبق گزارشات دریافتی، وضعیت کارگران شهرداریمیرجاوه بسیار اسفناک شده  است. با تورم و گرانی‌های ایجاد شده، حتی قادر به تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود نیستند. کرونا و عدم توجه به این قشر زحمت‌کش از طرف مدیریت شهرداری، موجب شده است که بیش از ۱۰ نفر این کارگران به کرونا مبتلا شوند. اما بدلیل وضعیت بد مالی و عدم برخورداری از بیمه درمانی، از مراجعه به بیمارستان خودداری می‌کنند.

Share: