کارگران فولاد قزوین بیکار شدند

روز شنبه ۳۰ اذر ۹۸ تعداد ۲۳ کارگر کارخانه فولاد قزوین با اتمام قراردادشان بیکار شدند. در کارخانه فولاد قزوین حدود ۱۵۰ کارگر مشغول به کارند که از ابتدای آذر ماه جاری ۲۳ نفر از آنها پس از اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند.

این کارگران دو ماه است که دستمزد دریافت نکرده‌اند. وضعیت پرداخت حقوق آبان نیز مشخص نیست.
هریک از کارگران عیدی و حق سنوات ۹ ماه گذشته را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند و از آبان ماه حق بیمه کارگران این کارخانه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

Share: