کارگران می‌گویند قبل از ریزش ساختمان با عبدالباقی تماس گرفتند و گفتند ساختمان در حال لرزیدن است، اما او از مکانی دیگر به کارگران گفت «دچار توهم شده‌اند» و به کارشان ادامه دهند.

این درحالی است که دادستان خوزستان و دادستان کل کشور ادعا کرده‌اند حسین عبدالباقی در زمان ریزش ساختمان در محل حاضر بود و فوت کرده است. 

اکنون کارگران و بسیاری از اهالی آبادان می‌گویند عبدالباقی فرار کرده است و خبر فوت او دروغ است.