کارگران نساجی کردستان در انتظار راه اندازی مجدد کارخانه

کارگران نساجی کردستان در آستانه روز جهانی کارگر خواستار راه‌اندازی مجدد این واحد تولیدی شده‌اند.

بنابه گفته منابع کارگری در نساجی کردستـان، چندین سال است این کارخانه از کار متوقف شده است.

کارگران می‌گویند: «واحد نساجی کردستـان حدود ۳۰۰ کارگر دارد که از چندین سال پیش فعالیت آن متوقف و کارگران بیکار شده‌اند و در انتظار از سرگیری تولید در این واحد تولیدی و بازگشت به کار خود هستند.»

کارگران با اشاره به این که کـارخانه نساجی کردستـان در سال ۷۰ با ۷۰۰ کارگر شروع به فعالیت کرد، افزودند: «با افزایش مشکلات تولید در این کارخانه، شرایط به یکباره تغییر کرد تا جایی که پس از سال‌ها کار و تلاش، کارفرما تولید در این واحد تولیدی را متوقف کرد.»

کارگران نساجی کردستان افزودند: «وجود عواملی نظیر عدم توان رقابت در بازار، بدهی بانکی و انگیزه سرمایه‌گذار برای تداوم روند کار در تعطیلی این واحد تولیدی تأثیرگذار بود و با وجود حمایت‌هایی، در نهایت تولید در این کارخانه متوقف شد.»

کارگران می‌گویند: «با توجه به شرایط جسمی و سنی، اکنون در بازار نامتعادل کار برای ما هیچ شانسی برای یافتن فرصت شغلی جدید وجود ندارد، اما اگر دولت از بازگشایی این کارخانه با بیش از ۲۰ سال سابقه تولید حمایت کند، می‌توانیم به کار قبلی خود بازگردیم و در عین حال امکان اشتغال جوانان بیکاری که جویای کار هستند، فراهم می‌شود.»

کارگران در خاتمه با اشاره به این که کارخانه نساجی کردستان از تجهیزات و ماشین‌آلات خوبی برخوردار است و اکنون همه خطوط تولید آماده کار می‌باشد، افزودند: «از مسئولین می‌خواهیم، پیش از این که این واحد تولیدی دچار مشکلات جدی‌تری شود، به داد کارخانه و کارگران بیکار آن برسند.»

Share: