کارگران هفت تپه در خیابان های شوش راهپیمایی و در برابر فرمانداری تجمع کردند

کارگران هفت تپه در نوزدهمین روز اعتصاب خود، بار دیگر از شرکت بیرون آمده و در خیابان های شوش دست به راهپیمایی زده و در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند.

پیش از آن کارگران هفت تپه ۱۸ روز برای تحقق مطالبات خود در محوطه ی کارخانه در اعتصاب و تجمع به سر می بردند. راهپیمایی در شوش و تجمع در فرمانداری با تصمیم گیری جمعی کارگران اعتصابی صورت گرفت.

پرداخت حقوق‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری از خواسته های این کارگران است. در روزهای گذشته کارگران همچنین در شعارهای خود از اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی حمایت کرده و سانسور اینترنت را محکوم کرده بودند.

ابراهیم عباسی منجزی نماینده ی کارگران که در برابر فرمانداری سخنرانی می کرد گفت که کارگران هیجده روز در محوطه ی صنعتی شرکت اعتصاب کردند اما هیچ مسئولی صدای آن ها را نشنید و به همین جهت آن ها دوباره به خیابان آمده و در برابر فرمانداری شوش تجمع کرده اند. او به نمایندگی از کارگران تاکید کرد که کارگران یک قدم از خواست های خود عقب نخواهند نشست.

ابراهیم عباسی منجزی سپس در سخنان مهمی در پاسخ به «خشک مغزانی» که می گویند کارگران نباید به جز خواست های صنفی خود خواست های دیگری را مطرح کنند، گفت کارگران هفت تپه در حالی که کارگرند شهروندان خوزستان هستند و اولین کسانی هستند که از بی آبی ضرردیده اند و دور نیست با کسانی که در هورالعظیم نشسته اند همدردی کنند. او تاکید کرد کارگران هفت تپه شهروندان ایران هستند و موضوع اینترنت مساله ی آن هاست. وی گفت: اگر اینترنت نباشد که صدای کارگران هفت تپه به تهران نمی رسد. او تاکید کرد که کارگران به عنوان شهروندان ایرانی در مورد همه ی مسائل کلان کشور – همان طور که می گویند بیایید رای بدهیم و من رای ندادم و خیلی ها هم رای ندادند – معترض هستند. او سیاست های واکسنیناسیون حکومت را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت همان طور که مردم برای واکسیناسیون به ارمنستان رفتند ممکن است مجبور شوند برای چک کردن اینستاگرام خود نیز به کشورهای دیگر بروند.

عباسی منجزی گفت لیاخوف مجلس را به توپ بست، اما الان لیاخوف ها رفته اند در مجلس و از آن جا مردم را به توپ می بندند. این سخنان او با استقبال و کف زدن کارگران همراه شد.

Share: