کارگران هفت تپه در سیزدهمین روز از اعتصاب

در همین روز جمعی از کارگران نیشکر هفته تپه در ادامه تجمع و اعتراض خود اقدام به انتشار یک پیام کردند که متن آن به قرار زیر است:

پیام کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

درود بر شرف و غیرت کارگران در نیشکر هفت تپه

روز شنبه ۱۳مهرماه ۹۸ درسیزدهمین روز از اعتصاب، حماسه‌ای جدید آفریدید و برگی درخشان در تاریخ هفت تپه گشودید‌.

دوستان و همکاران گرامی!

همان‌گونه که مستحضرید در این چند روز و بخصوص امروز بارها توسط سخنران‌ها اعلام شد که تنها مطالبه ما فیش و حقوق نیست.

لذا با توجه به اینکه امروز درکانال کارفرما اعلام شده که فیش حقوقی توزیع خواهد شد، از همه کارگران فهیم خواهشمندیم گول حیله‌های کارفرما را نخورید.

حتی اگر حقوق را هم واریز کند ما باید متحدانه‌تر از قبل اعتصابات را تا رسیدن به همه مطالبات، من جمله آزادی زندانیان هفت تپه و بسته شدن پرونده‌های امنیتی که در این سال ها برای کارگران درست شده و بازگشت ۳ کارگر اخراجی به کار و پرداخت مزایای عرفی، من جمله پاداش کشت و حق غذا و حق شیفت و ایاب و ذهاب ادامه خواهیم داد. از همه مهم‌تر خلع مالکیت شرکت از بخش خصوصی را ادامه خواهیم داد.

زیرا پرداخت یک حقوق، فقط مْسکّن است و درد این شرکت باید اساسی درمان شود. ما کارگران ارزشمان یک فیش حقوقی نیست که با نشان دادن آن به ما، ما را از هدفمان دور کنند.

تاپیروزی یک قدم مانده است

تاپیروزی یک قدم مانده است

تاپیروزی یک قدم مانده است

جمعی از فعالین مستقل کارگری هفت تپه

Share: