کارگران پالایشگاه آدیش کنگان در اعتراض به عدم افزایش دستمزدشان برای سال جدید، دست از کار کشیدند

حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پروژه‌ای که در پالایشگاه آدیش کنگان مشغول کار هستند، دست از کار کشیدند. این کارگران در استخدام شرکت مبین صنعت و پیمانکاری ممبینی می‌باشند. آنها نسبت به عدم افزایش دستمزدهایشان دست از کار کشیدند.

روز جمعه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، کارگران پالایشگاه آدیش کنگان به صورت جمعی تسویه حساب کرده و برای سال جدید دست از کار کشیدند. این کارگران انتظار داشتند که با توجه به افزایش تورم در سال جدید حقوق‌هایشان افزایش یابد. اما شرکت مبین صنعت بدون توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته که وجود دارد، برای آنها هیچ افزایش حقوقی در نظر نگرفته است.

کارگران شرکت با مراجعه به مسئولین شرکت، خواستار آن شدند که متناسب با افزایش حقوق کارگران و کارمندان استخدامی، حقوق آنها نیز افزایش پیدا کند. اما مسئولین شرکت به آنها پاسخ منفی داده و به آنها گفتند که حقوقی افزوده نمی‌شود. کارگران از مسئولین مربوطه خواستند که به تورم موجود در کشور توجه کنند، اما شرکت مبین صنعت حاضر به افزایش حقوق آنها نشد. به همین دلیل تعداد ۴۰۰ تن از کارگران  حساب خود را تسویه کرده و دست از کار کشیدند.

در صحبت‌هایی که بین کارگران پالایشگاه آدیش کنگان با مسئولین شرکت مبین صنعت صورت گرفت، کارگران پروژه‌ای خواستار افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها شدند. اما پیمانکار مربوطه گفت که حاضر است تنها ۱۰ درصد به دستمزدهای آنها اضافه کند.

کارگران استدلال کردند که بدلیل افزایش سطح تورم و گرانی‌هایی که در همه کالاها بوجود آمده، ارزش حقوق آنها نسبت به سال قبل نصف شده است. اما پیمانکاران شرکت به  این موضوع بی‌توجه بوده و گفتند بیش از ۱۰ درصد نمی‌توانند به دستمزدهایشان بیفزایند. به همین دلیل تعداد ۴۰۰ تن از این کارگران دست از کار کشیدند و اعلام کردند که دیگر با چنین شرایطی حاضر به کار در این شرکت نمی‌باشند.