کارگران پلی‌اکریل و DMT در انتظار دریافت مطالبات مزدی سال‌های قبل

کارگران شاغل در مجموعه پلی‌اکریل اصفهان با شروع مجدد کار در انتظار دریافت مطالبات مزدی سال‌های قبل خود هستند.

کارگران شرکت پلی‌اکریل اصفهان که پیش از این در ۲۹ اردیبهشت ماه، از حضور همه کارگران در کارخانه خبر داده بودند، اکنون با شروع فعالیت این مجموعه، در انتظار دریافت مطالبات مزدی سال‌های قبل خود هستند.

کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: «سال گذشته برای چند ماه کارگران پلی‌اکریل به بیمه بیکاری معرفی شدند؛ اما با بازگشایی مجدد کارخانه به سر کار بازگشتند.»

به گزارش ایلنا، کارگران شاغل در پلی‌اکریل و DMT اصفهان که هر دو زیرمجموعه شرکت پلی‌اکریل اصفهان هستند، از عدم دریافت مطالبات مزدی خود خبر دادند و می‌گویند: «از سال ۹۵ و ۹۶ مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم؛ در عین حال، عیدی سال ۹۸ را کامل نگرفته‌ایم و بخشی از آن را هنوز طلبکار هستیم.»

کارگران اظهار داشتند: «علی‌رغم حضور در سر کار، دستمزدها به موقع پرداخت نمی‌شود و در سال جاری تاخیر در پرداخت دستمزدها وجود دارد.»

نمایندگان کارگران پلی‌اکریل اصفهان نیز به پرداخت نشدن به موقع حقوق کـارگران اشاره کرده و در این رابطه می‌گویند: «براساس عرف کارگاه، دستمزدها با حدود چهل روز تاخیر پرداخت می‌شود و دو دستمزدی که سال جدید به حساب کارگران واریز شده، مربوط به دستمزد ماه‌های پایانی سال قبل است.»

این کارخانه در حال حاضر علاوه بر این که مطالبات مزدی سال‌های گذشته را بایستی بپردازد، با کمبود مواد اولیه برای تکمیل ظرفیت کامل این قطب نساجی مواجه است و کـارگران از مسئولان خواستار آن هستند که مشکل تأمین مواد اولیه را هرچه زودتر حل کنند.

این یک خواسته واقعی کـارگران نه تنها در شرکت پلی‌اکریل اصفهان، بلکه در دیگر کارخانه‌ها و صنایع که پس از شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، وجود دارد؛ چرا که عدم تأمین مواد اولیه و غیر فعال بودن بخشی از کارخانه در نهایت به تعدیل و اخراج کـارگران و بیکاری آن‌ها راه می‌برد.

این موضوع باعث نگرانی بخش عظیمی از کـارگران جامعه شده و تاکنون هزاران نفر شغل‌شان را از دست داده و به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

کـارگران پلی‌اکریل اصفهان اکنون به این چشم دوخته‌اند که با ورود مواد اولیه و راه‌اندازی خطوط تولید اکریلیک کارخانه، پلی‌اکریل به ظرفیت کامل برسد و مطالبات مزدی سال‌های گذشته آن‌ها به زودی پرداخت شود.

Share: