کارگران کارخانه پارس پامچال با وجود بازگشایی کارخانه، نگران آینده شغلی خود هستند. کارگران این کارخانه که ۳۵ نفر می‌باشند، بدلیل فعالیت کُند کارخانه امنیت شغلی احساس نمی‌کنند. این کارگران در پایان سال ۵ ماه حقوق و ۸ ماه بیمه پرداخت نشده از کارفرما طلبکار می‌باشند. این کارگران نسبت به بی‌عملی مسئولین دولتی در رسیدگی به وضعیت کارخانه اعتراض دارند. یکی از آنها می‌گوید:

«بارها مسئولان کارخانه با همراهی کارگران از مسئولان درخواست کمک کردند تا به کارخانه و مشکلات مالی آن توجه کنند که متاسفانه ترتیب اثر داده نشده است.»

از ۲ سال گذشته فعالیت تولیدی شرکت پارس پامچال به دلیل مشکلات با برخی نهادهای دولتی کُند شده است. این نهادها از یک سال قبل تاکنون فعالیت این کارخانه در زمینه صادرات را مسدود کرده‌اند. این موضوع بر روی امنیت شغلی کارگران تاثیر زیادی داشته است. کارگران کارخانه پارس پامچال خواستار ورود مسئولین دولتی و حل مشکلات پیش آمده توسط نهادهای وابسته به دولت می‌باشند.

توقف تولید برای کسب رانت بیشتر توسط نهادهای دولتی

کارخانه پارس پامچال نزدیک به ۵۰ سال سابقه تولید محصولات رنگ و رزین دارد. این کارخانه در صورت تولید می‌تواند بازار خوبی در داخل و خارج کشور داشته باشد. اما نهادهای دولتی برای کسب رانت خود، جلوی تولید انبوه این شرکت را سد کرده‌اند.

چند سال است، کارگران کارخانه پارس پامچال بدلیل پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده،‌ با وضعیت وخیم معیشتی مواجه هستند. اما با وجود اعتراضات مستمر کارگران، هیچ اقدام جدی از سوی کارفرما جهت پرداخت حقوق عقب‌افتاده و بیمه کارگران صورت نگرفته ‌است.

با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد می‌کند. نبودن نهاد و یا قانونی برای حمایت از کارگران باعث شده، هر مشکل مالی در کارخانه بر سر کارگران سرشکن شود. کارفرما در پاسخ به اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال، آنها را به نهادهای دولتی که مانع تولید هستند ارجاع می‌دهد. پاسخ نامشخص مسئولین، موجب نگرانی کارگران از امنیت شغلی‌شان شده است. این وضعیت باعث شده، کارگران آینده روشنی برای خود در نظر نداشته باشند. بدلیل بی‌عملی مسئولین دولتی هر لحظه امکان توقف تولید و بیکاری کارگران می‌رود.