کاهش ۹۰ درصدی صادرات فرش دستباف در سال جاری

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران گفت: دولت به جای اینکه از اشتغال و هنر صنعت فرش دستباف حمایت کند، با قرار دادن تعهد پیمان سپاری ارزی جلوی صادرات فرش را گرفت. گاهی پول آن یک‌ سال بعد می‌آید، اما صادرکننده باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که ظرف هشت ماه ارز صادرات فرش را در بانک ارائه کند، بنابراین همین یک اقدام نسنجیده باعث شد، امسال صادرات فرش به اندازه ۱۰ درصد رقم سال گذشته بشود.

وی گفت: پارسال بالای ۴۰۰ میلیون دلار فرش دستباف ایرانی صادر شد. امسال در هشت ماه فقط ۴۸ میلیون دلار فرش صادر شده است.

Share: