مردم تهران یک بسیجی را بشدت کتک زده و یک لباس شخصی را هم که تلاش می‌کرد آن بسیجی از نجات دهد را گوشمالی دادند

مردم و جوانان معترض تهران یک بسیجی که برای سرکوب مردم وارد صحنه شده است را دستگیر کرده و بشدت کتک می‌زنند. مردم با ریختن بر سر وی کاملا او را گوشمالی می‌دهند. یک خانم میانسال با باتوم به جای مانده از فرار ماموران سرکوبگر به این بسیجی حمله می‌کند. یک لباس شخصی که تلاش می‌کند بسیجی را از چنگ مردم نجات دهد در سر یک کوچه توسط جوانان به زمین زده و گوشمالی می‌شود.

نکته قابل توجه این است، زمانی که یک بسیجی و یا مامور لباس شخصی به دام مردم می‌افتد، عده‌ای از لباس شخصی‌ها ماموریت نجات آنها را داشته و می‌گویند ولش کن که این جوانان با هوشیاری همان فرد را هم گوشمالی دادند.

بیست و سومین روز تظاهرات سراسری مردم

هشتمین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در بیست و سومین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۲۳ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

نقطه کیفی در تظاهرات این روزها وارد شدن دانش‌آموزان است. بسیاری از مدارس در اعتصاب هستند و دانش‌آموزان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند. نیروهای سرکوبگر در این ۲۳ روز بشدت خسته و وارفته شده‌اند. آنها توان و انگیزه مقابله با این میزان اعتراضات هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان گستردگی را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.