کرامت پام، از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شد

کرامت پام، کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شد. بر اساس این ابلاغیه وی باید روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، به همراه حسن کهنکی، دیگر فعال کارگری هفت تپه در شعبه پنجم این دادسرا حضور باید.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کرامت پام، یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی ابلاغیه‌ای به دادگاهی در شهرستان شوش احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه، آقای پام باید روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، به همراه حسن کهنکی، دیگر فعال کارگری هفت تپه در شعبه پنجم دادیاری داد سرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش حضور باید.

در این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروندان «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.

طی هفته گذشته حسن کهنکی، یکی دیگر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی احضاریه ای، به دادگاهی در شهرستان شوش احضار شد.

اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹، برای چهل و نهمین روز ادامه داشت و معترضان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

Share: