ماموران امنیتی و لباس شخصی ها با حمله به سمت جوانان کرمان تلاش ناموفقی برای دستگیر آنها دارند

مردم و جوانان کرمان در چهاردهمین روز اعتراضات به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. ماموران امنیتی و لباس شخصی ها با حمله به مردم معترض تلاش می کنند آنها را دستگیر کنند؛ اما جوانان معترض با واکنش به موقع خود مانع این اقدام آنها می‌شوند. جوانان و مردم معترض در کرمان با جنگ و گریز خود ماموران و لباس شخصی ها را خسته و فرسوده کرده‌اند. مردم با تظاهرات در چندین منطقه باعث سردرگمی نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها شده‌اند. مقامات دولتی با استقرار نیرو در خیابان‌های اصلی تلاش می‌کنند که با ایجاد جو رعب و وحشت مانع برگزاری تظاهرات شوند. اما مردم معترض بی‌اعتنا به این اقدامات به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.