کره جنوبی برای سومین ماه متوالی نفت ایران را تحریم کرد

آمار و داده‌های اولیه ارائه شده از سوی هیأت گمرک‌های کره جنوبی در روز پنجشنبه 15اوت نشان می‌دهد کره جنوبی در ماه ژوئیه هیچگونه نفتی در مقایسه با واردات 788561 تنی آن در ماه ژوئیه سال گذشته از ایران وارد نکرده است.
خبرگزاری رویترز بنا بر این داده‌ها کره جنوبی که پنجمین خریدار نفت در جهان است در ماه ژوئیه گذشته 11.5 میلیون تن نفت خام وارد کرده است، این در حالی است که واردات نفت خام این کشور در ماه ژوئیه سال 2018 به میزان 12.9 میلیون تن بوده است.
طبق این گزارش داده‌های نهایی واردات نفت خام کره جنوبی مربوط به ماه ژوئیه، از سوی شرکت ملی نفت کره جنوبی که در مالکیت دولت است متعاقبا طی ماه جاری اعلام خواهد شد.

Share: