کرونا/ آمار متوفیان بهشت زهرا در نیم قرن اخیر بی‌سابقه است

مدیرعامل بهشت زهرای تهران، آمار متوفیان این گورستان را در نیم قرن اخیر بی‌سابقه دانست و از افزایش قابل توجه درگذشته‌گان در یک سال اخیر خبر داد.

او گفته: “در مدت یک سالی که از کرونا می‌گذرد، قطعاً با افزایش پذیرش متوفی در بهشت‌زهرا مواجه بودیم و همچنان هم هستیم، اما آمارها ثابت نیست و نمی‌توان قاطعانه اظهارنظر کرد؛ به‌طور کلی می‌توانم بگویم که آمار متوفیان در روز به ۴۰۰ متوفی هم رسیده که در طول ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.”

طبق آمار بهشت زهرا قبل از شیوع کرونا به طور متوسط روزانه ۲۰۰ نفر در این گورستان به خاک سپرده می‌شدند.

او همچنین گفته که درهای بهشت زهرا در پنجشنبه و جمعه آخر سال ۱۳۹۹ به روی مردم بسته نخواهد شد اما حضور افراد به دلیل شیوع کرونا با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

Share: