01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

کشتە‌ و زخمی‌شدن ۴۴ نفر دیگر در بمباران غزە

در پی بمباران «النصیرات» و «البریج» در مرکز نوار غزه و شهرک خان یونس در جنوب نوار غزە توسط اسرائیل، دستکم ۴۴ غیرنظامی کشتە و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، امروز یکشنبە ١٩ نوامبر، در پی بمباران خانەی شهروندی بە نام زهد در مرکز نوار غزە توسط هواپیمای اسرائیلی، ١٣ نفر کشته شدند.

شبکه تلویزیونی الاقصی نیز اعلام کرد: شب گذشتە و در پی بمباران اردوگاە النصیرات و البریج، ٣١ تن کشتە شدند.

خبرگزاری فلسطینی اعلام کرد که پس از بمباران خانه شهروندی بە نام ابوعکر در جنوب شرقی خان یونس، یک زن، فرزندانش و چند تن دیگر کشته شدند. با توجه به تداوم حملات روزانه ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه و اعلام آن به عنوان «منطقه امن»، سوق دادن جمعیت در شمال نوار غزه برای مهاجرت ادامە دارد.

پیش از این، دفتر خبری دولت در غزه، از حضور اجساد صدها آواره فلسطینی در جاده‌های جنوب نوار غزه خبر دادە بود، آویخای سخنگوی ارتش اسرائیل نیز از مردم غزه خواستە بود که «برای امنیت خود» به سمت جنوب حرکت کنند.

پس از آغاز  حملە حماس و اسرائیل از ٧ اکتبر و تداوم بمباران نوار غزە توسط اسرائیل، ١٢ هزارو ٣٠٠ نفر از جملە پنج هزار کودک، ٣ هزار و ٣٠٠ زن کشتە و بیش از ٣٠ هزار  نفر  زخمی شدەاند.