اموضوع: حداقل دستمزدها ۱۴۰۱

A picture containing ground

Description automatically generated

زمان : جمعه 20 اسفند 1400 / ۱۱ مارچ 2022

ساعت 12.30 ظهر به وقت تهران و  هشت شب به وقت  سیدنی

مکان : کلاب هاوس “اتاق کمیته کارگری استرالیا”

با شرکت علی  نجاتی  فعال کارگری و عضو سندیکا ی هفت تپه 

فرزاد احمدی  فعال کارگری

اطلاعات بیشتر داوود شاهنشین: 0402238132 

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا