کلیه ادارات سراوان تعطیل شد، بیش از نیمی از سراوان در کنترل مردم درآمده است

بنا بر گزارشات منتشر شده از سراوان؛ رژیم از ترس تسخیر ادارات توسط مردم غیور بلوچ، کلیه ادارات را تعطیل کردند.

تجمع مسالمت آمیز مردم در مقابل فرمانداری سراوان در اعتراض به قتل عام ٣٧ جوان بیگناه بلوچ توسط سپاه پاسداران، با تیراندازی ماموران امنیتی پاسخ داده شد و مردم با استفاده از حق دفاع مشروع فرمانداری را تسخیر کردند.

جوانان خودروهای مأموران خامنه‌ای که قصد سرکوب داشتند را به آتش کشیدند.

Share: