کل بودجه یک ماه کارگران برای مسکن، آموزش و  بهداشت، ۳۱۱ هزار تومان

با نگاهی به تورم افسارگسیخته ۷۲ درصدی، در ایده‌آل ترین حالت، حداقل دستمزد یک کارگر فقط کفاف سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را می‌دهد. این بدین معناست که بودجه یک ماه کارگران برای مسکن، آموزش و بهداشت، فقط ۳۱۱ هزار تومان خواهد بود.

با نگاهی کوتاه به تغییرات تورمی مواد غذایی و تغییرات نسبت حداقل دستمزد کارگران به سبد خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته و مقایسه آن با بودجه یک ماه کارگران می‌توان به عمق فاجعه پیش‌رو پی برد.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در تیرماه، نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به خردادماه سال جاری ۱.۳ درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد ۷۱.۹ درصدی داشته است.

نتایج تکمیلی همین گزارش نشان می‌دهد که محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۶.۶ درصد برای دهک اول تا ۶۲.۸ درصد برای دهک دهم است. نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٨ برابر ۴٠,۴ درصد است.

در واقع دهک دهم درآمدی (کم‌درآمدترین) در دوازده ماه گذشته با تورم ۶۲.۸ درصدی در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مواجه بوده‌اند.

رابطه حداقل دستمزد و سبد خوراکی‌های خانوار

با در نظر گرفتن محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار، حداقل دستمزد کارگری که یک فرزند دارد، با احتساب همه مزایای مزدی و با توجه به میزان سابقه کار او اگر متوسط آن؛ یعنی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را مبنا بگیریم، درمی‌یابیم که این مبلغ از سبد حداقلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در تیرماه ۹۸، (یعنی یک میلیون و نهصد  و هشتاد و هشت هزار و سیصد و بیست و پنج تومان)، فقط حدود ۳۱۱ هزار تومان بیشتر  است.

حال سوال اساسی اینجاست که با ۳۱۱ هزار تومان چگونه می‌شود هم سرپناهِ مناسب تامین کرد، هم هزینه آموزش فرزند را پرداخت و هم از پس هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی دارو و درمان برآمد؟!

Share: