24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

کمبود «۲۰ هزار ماما» در نظام بهداشت و درمان ایران

مشاور وزیر بهداشت روز یکشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد که به‌رغم تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، ایران «۲۰ هزار» نیروی مامایی کم دارد.

شهلا خسروی به خبرگزاری ایسنا گفت طبق قانون جوانی جمعیت باید به ازای هر دو مادر باردار، حداقل یک ماما مشغول به کار باشد، اما تخمین‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد در بخش درمان حدود ۱۲ هزار و در بخش بهداشت حدود هشت هزار کمبود ماما وجود دارد.

او یکی از دلایل این کمبود را مشکل دستمزد عنوان کرده و گفته است حقوق و مزایای مامایی در ایران به‌رغم دشواری‌های کار، مانند «سایر کارشناس‌ها» است. با این حال او خبر داده که قرار است بیش از سه‌هزار مامای جدید با آزمون استخدامی جذب وزارت بهداشت شوند.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با انتقاد از تعرفه خدمات مامایی که اخیرا تصویب شده است، گفت «این تعرفه مطابق با شرایط سخت کار مامایی نیست.»

او همچنین به بندی از قانون جوانی جمعیت برای «افزایش زایمان طبیعی» اشاره کرده و افزوده باید «تعرفه‌ها و کارانه» برای خدمات مامایی اصلاح شود.

این در حالی است که منصور جعفری نمین، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کشور، اواسط اردیبهشت امسال از مهاجرت بیش از ۸۰۰ ماما به خارج از کشور در سال گذشته خبر داده بود.