گارد ملی در ۲۱ ایالت آمریکا درگیر مبارزه با نا آرامی‌ها شد

در ایالات متحده، تاکنون در ۲۱ ایالت گارد ملی برای مقابله با نا آرامی‌ها به کار گرفته شده است.

اسپوتنیک به نقل از نیویورک تایمز، تعداد ایالت‌های آمریکا که در آنها گارد ملی درگیر مبارزه با شورش بوده به ۲۱ رسیده است.

Share: