گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد خوزستان و اصفهان

ادامه تجمع اعتراضی هفتگی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهر اهواز و اصفهان

بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد  خوزستان، روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰، در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد خوزستان

یکی از بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع می‌گوید: «امروز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰، تجمعات بازنشستگان فولاد خوزستان جلوی صندوق بازنشستگان، برای حق و حقوق خود که ۲۵ درصد از حق و حقوق ما را خورده‌اند.»

وی سپس به ادامه اعتراضات بازنشستگان فولاد تاکید می‌کند. او می‌گوید: «تا زمانی‌که صندوق حق و حقوق ما را ندهد، ما از تجمعات دست برنمی‌داریم و همیشه ادامه خواهیم داد.»

وی همراه با بازنشستگان می‌گوید که روز یکشنبه دوم آبان‌ماه برای ادامه تجمع خود به تهران خواهند رفت.

آنها روز‌های یکشنبه هر هفته در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌‌هایشان روبروی صندوق‌های بازنشستگی در این شهر تجمع می‌کنند. با اینحال، خواسته‌هایشان از سوی مقامات فولاد بی‌پاسخ مانده است.

بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن همسان‌سازی حقوق و کم کردن ۲ میلیون تومان از حقوق‌شان گردهمایی برگزار کردند.

بر روی بنرهای آنها نوشته شده بود: «پیشکسوتان فولاد خوزستان خواهان ردیف ۷ بودجه دولتی هستیم».

بعضی از خواسته‌های بازنشستگان و مستمری بگیران خوزستان

ـ اصلاح احکام همسان‌سازی بازنشستگان فولاد خوزستان مطابق با نرخ تورم

ـ اجرای قانون مناطق جنگی برای پیشکسوتان فولاد خوزستان

آنها پلاکاردی بر روی دیوار این موسسه نصب کرده بودند.روی این پلاکارد نوشته شده بود: «اجتماع صنفی بازنشستگان فولاد، افتخارآفرینان دیروز، مظلومین بی‌پناه امروز».

  • گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد خوزستان و اصفهان + فیلم

تجمع اعتراضی بازنـشستگان و مسـتمری بگیران اصفهان

روز یکشنبه ۲۵ مهرماه، بازنشستگان و مستمری بگیران اصفهان نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این بازنشستگان هر هفته، روزهای یکشنبه با برپایی تجمع اعتراضی خواهان برآورده شدن مطالبات بی‌پاسخ مانده خود هستند.

روی بنرهای بازنشستگان اصفهان نوشته بود: «با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی بازنشسته فولاد را کم کردید؟»

«با این تورم و گرانی با چه مجوزی، ۲ میلیون تومان از متوسط افزایشات حقوق بازنشسته فولاد کم کرده‌اند».

«چرا نظارتی بر اجرای مصوبات مجلس و دولت و تبعیت از احکام قوه قضائیه در صندوق فولاد نیست».

«تبعیض و افزایش کمتر حقوق بازنشسته فولاد، نسبت به سایر بازنشستگان، یعنی هدایت خانواده بازنشسته فولاد به معضلات اجتماعی».

«درصد افزایش حقوق کمتر از سایر صندوق‌های بازنشستگی، یعنی گرفتار کردن بازنشسته فولاد در منجلاب معضلات اجتماعی».

Share: