گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد خوزستان و اصفهان

گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد خوزستان و اصفهان بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان، روز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰، در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع می‌گوید: «امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰، باز تجمعات بازنشستگان فولاد خوزستان که برای حق و حقوق خود جمع شده‌اند. مسئولان ببینند. این حق و حقوق ۲۵ درصدی بازنشستگان که نزدیک به ۲ میلیون تومان است که از بازنشستگان خورده شده است.»

آنها روز‌های یکشنبه هر هفته در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌‌هایشان روبروی صندوق‌های بازنشستگی در این شهر تجمع می‌کنند. با اینحال، خواسته‌هایشان از سوی مقامات فولاد بی‌پاسخ مانده است.

آنها در اعتراض به اجرایی نشدن همسان‌سازی حقوق و کم کردن ۲ میلیون تومان از حقوق‌شان گردهمایی برگزار کردند.

بر روی بنرهای آنها نوشته شده بود: «پیشکسوتان فولاد خوزستان خواهان ردیف ۷ بودجه دولتی هستیم».

بعضی از خواسته‌های بازنشستگان و مستمری بگیران خوزستان

«اصلاح احکام همسان‌سازی بازنشستگان فـولاد خوزستان مطابق با نرخ تورم»

«پیشکسوتان فولاد خوزستان، خواهان اجرای قانون مناطق جنگی هستیم»

آنها پلاکاردی بر روی دیوار این موسسه نصب کرده بودند.روی این پلاکارد نوشته شده بود: «اجتماع صنفی بازنشستگان فولاد، افتخارآفرینان دیروز، مظلومین بی‌پناه امروز».

تجمع اعتراضی بازنشستـگان و مستمـری بگیـران اصفهان

روز یکشنبه ۱۸ مهرماه، بازنشستگان و مستمری بگیران اصفهان نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این بازنشستگان هر هفته روزهای یکشنبه با برپایی تجمع اعتراضی خواهان برآورده شدن مطالبات بی‌پاسخ مانده خود هستند.

روی بنرهای بازنشستگان اصفهان نوشته بود: «با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی بازنشسته فولاد را کم کردید؟»

«با این تورم و گرانی با چه مجوزی، ۲ میلیون تومان از متوسط افزایشات حقوق بازنشسته فولاد کم کرده‌اند».

«چرا نظارتی بر اجرای مصوبات مجلس و دولت و تبعیت از احکام قوه قضائیه در صندوق فولاد نیست».

«تبعیض و افزایش کمتر حقوق بازنشسته فولاد، نسبت به سایر بازنشستگان، یعنی هدایت خانواده بازنشسته فولاد به معضلات اجتماعی».

«درصد افزایش حقوق کمتر از سایر صندوق‌های بازنشستگی، یعنی گرفتار کردن بازنشسته فولاد در منجلاب معضلات اجتماعی».

Share: